Ja, bezoeken en acties worden geregistreerd.


In het IRIS Platform worden erg persoonlijke en privacygevoelige gegevens verwerkt. Elk bezoek en elke actie van elke gebruiker wordt geregistreerd voor de veiligheid van de patiënten en de gebruikers. Deze registratie omvat het exacte tijdstip van het bezoek of de actie, de identificatie van de uitvoerder van de actie en de detailgegevens van elke actie. Op deze manier kunnen o.a. alle aanpassingen aan patiëntenfiches gekoppeld worden aan een persoon en een tijdstip, of kan opgezocht worden welke gebruikers een bepaalde patiëntenfiche hebben opgevraagd.


Dit is één van vele redenen om uw wachtwoord strikt persoonlijk te houden.