In geen geval mag je de stroomtoevoer naar de telefooncentrale zomaar onderbreken.


  1. Druk gedurende 1 seconde op de aan/uit-schakelaar en laat dan los. Druk zeker niet langer dan 4 seconden.
  2. Wacht ongeveer 1 minuut tot de blauwe LED achter de aan/uit-schakelaar uit gaat.
  3. Het is nu veilig om de centrale te ontkoppelen.