Een Zorgteam bevat alle hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg voor een patiënt. Dit zijn doorgaans één of meerdere huisartsen en één of meerdere (thuis)verpleegkundigen. Ook specialisten en andere paramedici kunnen aan een zorgteam toegevoegd worden. Enkel huisartsen kunnen de leden van een Zorgteam aanpassen.


Elke patiëntenfiche (= dossier) bevat een Zorgteam. Enkel de personen die in het team zitten, kunnen het dossier opvragen. Het dossier is volledig onzichtbaar voor personen die niet in het Zorgteam van de patiënt zijn opgenomen.


Het staat de huisarts vrij om steeds leden toe te voegen of te verwijderen uit een Zorgteam. De enige voorwaarde is dat de hulpverleners gekend zijn in het IRIS Platform. Onbekende zorgverleners moeten eerst een account aanvragen via deze pagina op onze website.


Het gebruik van een Zorgteam biedt grote voordelen voor de patiënt. We nemen als voorbeeld een patiënt uit Hasselt. Hij wordt opgevolgd door zijn vaste huisarts en krijgt dagelijks een thuisverpleegkundige aan huis. Wanneer de patiënt zich tijdelijk op een andere locatie bevindt, bijvoorbeeld bij een mantelzorger uit Antwerpen, dan kan de huisarts de lokale thuisverpleegkundige (tijdelijk) toegang geven tot het dossier en zo zijn patiënt blijven opvolgen.